هرات : یک تن عسکر در پشتون زرغون کشته شد

از ولایت هرات اطلاع رسیده است که در منطقۀ گلمیر ولسوالی پشتون زرغون، یک تن عسکر اجیر مورد اصابت سلاح لیزری مجاهدین قرار گرفته و جابجا کشته شده است . ۲۰۲۰/۱۱/۱۵

از ولایت هرات اطلاع رسیده است که در منطقۀ گلمیر ولسوالی پشتون زرغون، یک تن عسکر اجیر مورد اصابت سلاح لیزری مجاهدین قرار گرفته و جابجا کشته شده است .
۲۰۲۰/۱۱/۱۵