هرات : یک تن عسکر در پشتون زرغون زنده دستگیر شد

از ولایت هرات خبر رسیده است که روز گذشته حوالی ساعت 4 عصر، در منطقۀ بوریاباف ولسوالی پشتون زرغون، یک تن عسکر ( ربانی ولد احمد ولدیت جمعه  باشندۀ ولسوالی بالامرغاب ولایت غور ) از سوی مجاهدین زنده دستگیر گردیده است . قضیه نامبرده به محکمۀ شرعی امارت اسلامی سپرده شده است. 2020/11/22

از ولایت هرات خبر رسیده است که روز گذشته حوالی ساعت 4 عصر، در منطقۀ بوریاباف ولسوالی پشتون زرغون، یک تن عسکر ( ربانی ولد احمد ولدیت جمعه  باشندۀ ولسوالی بالامرغاب ولایت غور ) از سوی مجاهدین زنده دستگیر گردیده است .

قضیه نامبرده به محکمۀ شرعی امارت اسلامی سپرده شده است.
2020/11/22