هرات : یک تن عسکر در فارسی به مجاهدین پیوست

از ولایت هرات خبر رسیده است که امروز در مربوطات ولسوالی فارسی، یک تن عسکر ( محمدغلام ولد محمدانور باشندۀ ولایت بغلان ) پس از درک حقایق به مجاهدین پیوسته است . ۲۱/۵/۲۰۲۱

از ولایت هرات خبر رسیده است که امروز در مربوطات ولسوالی فارسی، یک تن عسکر ( محمدغلام ولد محمدانور باشندۀ ولایت بغلان ) پس از درک حقایق به مجاهدین پیوسته است .

۲۱/۵/۲۰۲۱