هرات : یک تن عسکر در فارسی به مجاهدین تسلیم شد

از ولایت هرات اطلاع رسیده است که امروز ظهر حوالی ساعت ۱۲ بجه، در مربوطات ولسوالی فارسی، یک تن عسکر ( شیراحمد ولد محمدرحیم ) که در میدان وردگ برای دشمن خدمت می کرد، پس از درک حقایق به مجاهدین پیوسته است . ۲۰۲۰/۱۱/۲

از ولایت هرات اطلاع رسیده است که امروز ظهر حوالی ساعت ۱۲ بجه، در مربوطات ولسوالی فارسی، یک تن عسکر ( شیراحمد ولد محمدرحیم ) که در میدان وردگ برای دشمن خدمت می کرد، پس از درک حقایق به مجاهدین پیوسته است .
۲۰۲۰/۱۱/۲