هرات : یک تن عسکر در شیندند مورد اصابت سلاح لیزری قرار گرفت

از ولایت هرات اطلاع رسیده است که شب گذشته در منطقۀ زاول ولسوالی شیندند، یک تن عسکر برجک میدان هوایی، مورد اصابت سلاح لیزری مجاهدین قرار گرفته است . ۲/۱۱/۲۰۲۰

از ولایت هرات اطلاع رسیده است که شب گذشته در منطقۀ زاول ولسوالی شیندند، یک تن عسکر برجک میدان هوایی، مورد اصابت سلاح لیزری مجاهدین قرار گرفته است .
۲/۱۱/۲۰۲۰