هرات : یک تن عسکر در شیندند بقتل رسید

از ولایت هرات خبر رسیده است که روز گذشته در بازار ولسوالی شیندند، نزدیک پوستۀ شفاخانه، یک تن عسکر اجیر در طی حملۀ چریکی مجاهدین جابجا کشته شده است . مجاهدین حمله کننده پس از این عملیات بسلامت به مراکزشان بازگشته اند. ۹/۱۱/۲۰۲۰

از ولایت هرات خبر رسیده است که روز گذشته در بازار ولسوالی شیندند، نزدیک پوستۀ شفاخانه، یک تن عسکر اجیر در طی حملۀ چریکی مجاهدین جابجا کشته شده است .

مجاهدین حمله کننده پس از این عملیات بسلامت به مراکزشان بازگشته اند.
۹/۱۱/۲۰۲۰