هرات : یک تن عسکر در شهر هرات به مجاهدین پیوست

از ولایت هرات خبر رسیده است که در مربوطات شهر هرات، یک تن عسکر ( نعمت الله ولد یارمحمد باشندۀ ولسوالی دشت آرچی ولایت قندوز ) پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته است. نامبرده در قول اردوی هرات برای دشمن خدمت می کرد. ۲۰۲۱/۷/۲۷

از ولایت هرات خبر رسیده است که در مربوطات شهر هرات، یک تن عسکر ( نعمت الله ولد یارمحمد باشندۀ ولسوالی دشت آرچی ولایت قندوز ) پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته است.

نامبرده در قول اردوی هرات برای دشمن خدمت می کرد.

۲۰۲۱/۷/۲۷