هرات : یک تن عسکر در اوبه کشته شد

از ولایت هرات خبر رسیده است که دیشب ساعت یک بجه، یک تن عسکر پوستۀ زنجیر در ولسوالی اوبه هدف سلاح لیزری قرار گرفته و جابجا کشته شده است . 2021/5/9

از ولایت هرات خبر رسیده است که دیشب ساعت یک بجه، یک تن عسکر پوستۀ زنجیر در ولسوالی اوبه هدف سلاح لیزری قرار گرفته و جابجا کشته شده است .

2021/5/9