هرات : یک تن عسکر در اوبه به مجاهدین پیوست

از ولایت هرات اطلاع رسیده است که بعد از ظهر روز گذشته حوالی ساعت ۳ و نیم بجه، در مربوطات ولسوالی اوبه، یک تن عسکر ( نذیراحمد ولد ولی محمد باشندۀ قریه سرکوچه ) پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته است . ۱۲/۱۱/۲۰۲۰

از ولایت هرات اطلاع رسیده است که بعد از ظهر روز گذشته حوالی ساعت ۳ و نیم بجه، در مربوطات ولسوالی اوبه، یک تن عسکر ( نذیراحمد ولد ولی محمد باشندۀ قریه سرکوچه ) پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته است .
۱۲/۱۱/۲۰۲۰