هرات : یک تن صاحب منصب و ۵ تن اربکی در پشتون زرغون به مجاهدین پیوستند

از ولایت هرات اطلاع رسیده است که یک تن صاحب منصب و ۵ تن اربکی باشندگان مناطق مارآباد، رباط سلیمان و هاروان ولسوالی پشتون زرغون، در نتیجۀ تلاش های کمیسیون جلب و جذب از حقایق آگاهی حاصل نموده و به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته اند که اسامی شان شرح ذیل است: ۱ محمدناد ولد سیدنور […]

از ولایت هرات اطلاع رسیده است که یک تن صاحب منصب و ۵ تن اربکی باشندگان مناطق مارآباد، رباط سلیمان و هاروان ولسوالی پشتون زرغون، در نتیجۀ تلاش های کمیسیون جلب و جذب از حقایق آگاهی حاصل نموده و به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته اند که اسامی شان شرح ذیل است:

۱ محمدناد ولد سیدنور

۲ شیراحمد ولد محم افضل

۳ عبدالقدیر ولد محمدعثمان

۴ نذیراحمد ولد محمدعثمان

۵ امین الله ولد حبیب الله

۶ عزیزاحمد ولد محمدعمر

افراد مذکور تعهد کرده اند که در تحت هیچ شرایط به رژیم اجیر بازنخواهند گشت و تا حد توان خود با مجاهدین همکاری دوام دار خواهند نمود.
۲۰۲۰/۱۱/۴