هرات : یک تن سنگوری در کرخ به مجاهدین پیوست

از ولایت هرات خبر رسیده است که روز گذشته در مربوطات ولسوالی کرخ، یک تن سنگوری ( محمدکریم ولد حفیظ الله باشندۀ قریه مجغندک ) پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته است. ۷/۵/۲۰۲۱

از ولایت هرات خبر رسیده است که روز گذشته در مربوطات ولسوالی کرخ، یک تن سنگوری ( محمدکریم ولد حفیظ الله باشندۀ قریه مجغندک ) پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته است.

۷/۵/۲۰۲۱