هرات : یک تن دزد با یک موتردزدی شده در پشتون زرغون دستگیر گردید

از ولایت هرات خبر رسیده است که روز گذشته در بازارمارآباد ولسوالی پشتون زرغون، یک تن دزد ( عبدالمان ولد رئیس آقا ) بهمراه یک عراده موترلوکسل و 3 و نیم لک پول از سوی مجاهدین دستگیر گردیده است . قضیه دزد مذکور به محکمۀ شرعی امارت اسلامی سپرده شده است . 2021/6/4

از ولایت هرات خبر رسیده است که روز گذشته در بازارمارآباد ولسوالی پشتون زرغون، یک تن دزد ( عبدالمان ولد رئیس آقا ) بهمراه یک عراده موترلوکسل و 3 و نیم لک پول از سوی مجاهدین دستگیر گردیده است .

قضیه دزد مذکور به محکمۀ شرعی امارت اسلامی سپرده شده است .

2021/6/4