هرات : یک تن ثارنوال ظالم در شهر هرات کشته شد

از ولایت هرات خبر رسیده است که امروز صبح در منطقۀ باباجی در شهر هرات، ثارنوال وحشی استیناف دشمن ( عبدالسمیع رحمتی ) در طی حملۀ چریکی مجاهدین جابجا کشته شده است . مجاهدین پس از این عملیات بسلامت به مراکز شان باز گشته اند. ۸/۱۱/۲۰۲۰

از ولایت هرات خبر رسیده است که امروز صبح در منطقۀ باباجی در شهر هرات، ثارنوال وحشی استیناف دشمن ( عبدالسمیع رحمتی ) در طی حملۀ چریکی مجاهدین جابجا کشته شده است .

مجاهدین پس از این عملیات بسلامت به مراکز شان باز گشته اند.
۸/۱۱/۲۰۲۰