هرات : یک تن اربکی در گذره زنده دستگیر شد

از ولایت هرات اطلاع رسیده است که شب گذشته در قریه باتور ولسوالی گذره، یک تن اربکی با یک میل کلاشنکوف از سوی مجاهدین زنده دستگیر گردیده است. قضیه اربکی مذکور به محکمۀ شرعی امارت اسلامی سپرده شده است . ۱۹/۱۱/۲۰۲۰

از ولایت هرات اطلاع رسیده است که شب گذشته در قریه باتور ولسوالی گذره، یک تن اربکی با یک میل کلاشنکوف از سوی مجاهدین زنده دستگیر گردیده است.

قضیه اربکی مذکور به محکمۀ شرعی امارت اسلامی سپرده شده است .
۱۹/۱۱/۲۰۲۰