هرات : یک تن اربکی در کشک کهنه با سلاح و تجهیزات به مجاهدین پیوست

از ولایت هرات خبر رسیده است که شب گذشته در مربوطات ولسوالی کشک کهنه، یک تن اربکی ( سیف الدین محب ) از مرکز ولسوالی با یک پایه دوربین شب، یک میل کلاشنکوف، یک میل m4 و یک میل کارمولی به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته است . ۲۰۲۱/۳/۵

از ولایت هرات خبر رسیده است که شب گذشته در مربوطات ولسوالی کشک کهنه، یک تن اربکی ( سیف الدین محب ) از مرکز ولسوالی با یک پایه دوربین شب، یک میل کلاشنکوف، یک میل m4 و یک میل کارمولی به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته است .

۲۰۲۱/۳/۵