هرات : یک تن اربکی در پشتون زرغون به مجاهدین پیوست

از ولایت هرات خبر رسیده است که در مربوطات ولسوالی پشتون زرغون، یک تن اربکی ( حسام الدین ولد حیدر ) که در منطقۀ زیرکوه ولسوالی شیندند برای دشمن خدمت می کرد، در نتیجۀ تلاش های کمیسیون جلب و جذب از حقایق آگاهی حاصل نموده و به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته است . ۵/۳/۲۰۲۱

از ولایت هرات خبر رسیده است که در مربوطات ولسوالی پشتون زرغون، یک تن اربکی ( حسام الدین ولد حیدر ) که در منطقۀ زیرکوه ولسوالی شیندند برای دشمن خدمت می کرد، در نتیجۀ تلاش های کمیسیون جلب و جذب از حقایق آگاهی حاصل نموده و به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته است .

۵/۳/۲۰۲۱