هرات : یک تن اربکی در فارسی به مجاهدین پیوست

از ولایت هرات خبر رسیده است که روز گذشته در مربوطات ولسوالی فارسی، یک تن اربکی ( عبدالحق ولد عبدالاحد باشندۀ قریه خوجگگ ) که بمدت ۳ سال برای دشمن خدمت کرده بود، پس از درک حقایق به مجاهدین تسلیم شده است . نامبرده تعهد کرده است که در تحت هیچ شرایط به رژیم اجیر […]

از ولایت هرات خبر رسیده است که روز گذشته در مربوطات ولسوالی فارسی، یک تن اربکی ( عبدالحق ولد عبدالاحد باشندۀ قریه خوجگگ ) که بمدت ۳ سال برای دشمن خدمت کرده بود، پس از درک حقایق به مجاهدین تسلیم شده است .

نامبرده تعهد کرده است که در تحت هیچ شرایط به رژیم اجیر بازنخواهد گشت.

۱۲/۱۱/۲۰۲۰