هرات : یک تن اربکی در شیندند به مجاهدین پیوست

از ولایت هرات اطلاع رسیده است که روز گذشته در مربوطات ولسوالی شیندند، یک تن اربکی ( موسی ولد حاجی امیرمحمد باشندۀ کنسک ولسوالی بالابلوک ولایت فراه ) پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی تسلیم شده است. ۱۲/۱۱/۲۰۲۰

از ولایت هرات اطلاع رسیده است که روز گذشته در مربوطات ولسوالی شیندند، یک تن اربکی ( موسی ولد حاجی امیرمحمد باشندۀ کنسک ولسوالی بالابلوک ولایت فراه ) پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی تسلیم شده است.
۱۲/۱۱/۲۰۲۰