هرات : یک تن اربکی در شیندند به مجاهدین پیوست

از ولایت هرات خبر رسیده است که روز گذشته در مربوطات ولسوالی شیندند، یک تن اربکی ( عبدالظاهر ولد ملاسیداحمد ) باشندۀ قریه عمارت، پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته است . ۲۰۲۱/۶/۳۰

از ولایت هرات خبر رسیده است که روز گذشته در مربوطات ولسوالی شیندند، یک تن اربکی ( عبدالظاهر ولد ملاسیداحمد ) باشندۀ قریه عمارت، پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته است .

۲۰۲۱/۶/۳۰