هرات : یک تانکر اکمالاتی دشمن در ادرسکن به آتش کشیده شد

از ولایت هرات خبر رسیده است که شب گذشته ساعت ۱۲ بجه، در منطقۀ رودگز ولسوالی ادرسکن، بر شاهراه هرات قندهار، یک عراده تانکر دشمن که برای اجیران در شیندند مواد سوهتی انتقال می داد، از سوی مجاهدین توقیف گردید و سپس به آتش کشیده شد. ۳/۳/۲۰۲۱

از ولایت هرات خبر رسیده است که شب گذشته ساعت ۱۲ بجه، در منطقۀ رودگز ولسوالی ادرسکن، بر شاهراه هرات قندهار، یک عراده تانکر دشمن که برای اجیران در شیندند مواد سوهتی انتقال می داد، از سوی مجاهدین توقیف گردید و سپس به آتش کشیده شد.

۳/۳/۲۰۲۱