هرات : یک اربکی دستگیر شده در شیندند آزاد گردید

از ولایت هرات خبر رسیده است که دیروز در منطقۀ پایه کشک ولسوالی شیندند، یک تن اربکی ( احسان الله ولد وحید باشندۀ کشک کهنه ) از سوی مجاهدین در حالت زخمی بازداشت شده بود. خبرمی افزاید که مجاهدین از روی همدردی انسانی نامبرده را پس از تداوی آزاد نموده و به خانه اش فرستاده […]

از ولایت هرات خبر رسیده است که دیروز در منطقۀ پایه کشک ولسوالی شیندند، یک تن اربکی ( احسان الله ولد وحید باشندۀ کشک کهنه ) از سوی مجاهدین در حالت زخمی بازداشت شده بود.

خبرمی افزاید که مجاهدین از روی همدردی انسانی نامبرده را پس از تداوی آزاد نموده و به خانه اش فرستاده اند.

2021/5/8