هرات : یک آمر مهم شبکۀ جاسوسی در شیندند بقتل رسید

از ولایت هرات اطلاع رسیده است که امروز حوالی ساعت ۲ و نیم بعد از ظهر ، در منطقۀ پشت شهر ولسوالی شیندند، یک آمر مهم شبکۀ جاسوسی دشمن در طی حملۀ چریکی مجاهدین امارت اسلامی جابجا بقتل رسیده است . از آمر مذکور برخی اسناد مهم و بمب دستی به دست مجاهدین افتاده است […]

از ولایت هرات اطلاع رسیده است که امروز حوالی ساعت ۲ و نیم بعد از ظهر ، در منطقۀ پشت شهر ولسوالی شیندند، یک آمر مهم شبکۀ جاسوسی دشمن در طی حملۀ چریکی مجاهدین امارت اسلامی جابجا بقتل رسیده است .

از آمر مذکور برخی اسناد مهم و بمب دستی به دست مجاهدین افتاده است .

۲۰۱۶/۴/۱۴