هرات : گمرک اسلام قلعه آخرین پناه گاه دشمن در کهسان به کنترل مجاهدین در آمد

از ولایت هرات خبر رسیده است که امروز بعد از ظهر، در ولسوالی کهسان، تپۀ رادار، تپۀ جدید و گمرک اسلام قلعه به دست مجاهدین افتاده است. از نیروهای دشمن ۳۰ عراده موتر رینجر، ۲۰ عراده تانک، ۲۰ عراده موتر زرهی و مقدار زیادی سلاح و مهمات به دست مجاهدین افتاده است. با فتح مناطق […]

از ولایت هرات خبر رسیده است که امروز بعد از ظهر، در ولسوالی کهسان، تپۀ رادار، تپۀ جدید و گمرک اسلام قلعه به دست مجاهدین افتاده است.

از نیروهای دشمن ۳۰ عراده موتر رینجر، ۲۰ عراده تانک، ۲۰ عراده موتر زرهی و مقدار زیادی سلاح و مهمات به دست مجاهدین افتاده است.

با فتح مناطق مذکور، ولسوالی کهسان بطور کامل از وجود دشمن تصفیه شده و به کنترل کامل مجاهدین درآمده است.

۲۰۲۱/۷/۸