هرات : گردهمایی باشکوهی در چشت دایر گردید

از ولایت هرات خبر رسیده است که روز گذشته از سوی مسئولین کمیسیون جلب و جذب امارت اسلامی، گردهمایی با شکوهی در ولسوالی چشت دایر شده است. در این گردهمایی، مسئولین کمیسیون دعوت و ارشاد/ جلب و جذب، متنفذین قومی و عامۀ مسلمانان اشتراک نموده بودند. این گردهمایی با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید […]

از ولایت هرات خبر رسیده است که روز گذشته از سوی مسئولین کمیسیون جلب و جذب امارت اسلامی، گردهمایی با شکوهی در ولسوالی چشت دایر شده است.

در این گردهمایی، مسئولین کمیسیون دعوت و ارشاد/ جلب و جذب، متنفذین قومی و عامۀ مسلمانان اشتراک نموده بودند.

این گردهمایی با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز گردید و سپس در مورد اهمیت جهاد فی سبیل الله، رفتارنیکو با مردم، همکاری مردم و مجاهدین و دیگر موضوعات دینی و اجتماعی سخنرانی صورت گرفت.

این گردهمایی با دعای برپایی نظام مقدس اسلامی به پایان رسیده است .

۲۶/۱۱/۱۴۴۲

۲۰۲۱/۷/۷