هرات : گردهمایی باشکوهی در بازار اسلام قلعه برگزار گردیده است

از ولایت هرات خبر رسیده است که عصر روز گذشته  برچوک مرکزی بازاراسلام قلعه در ولسوالی کهسان، یک گردهمایی باشکوهی دایر شده است . در این گردهمایی مسئول نظامی امارت اسلامی برای ولسوالی کهسان ( مولوی اسدالله وارث ) به مردم در مورد امنیت مالی، جانی و آبروی شان اطمینان داد و آنان را  از […]

از ولایت هرات خبر رسیده است که عصر روز گذشته  برچوک مرکزی بازاراسلام قلعه در ولسوالی کهسان، یک گردهمایی باشکوهی دایر شده است .

در این گردهمایی مسئول نظامی امارت اسلامی برای ولسوالی کهسان ( مولوی اسدالله وارث ) به مردم در مورد امنیت مالی، جانی و آبروی شان اطمینان داد و آنان را  از تعصب های قومی و زبانی بر حذر داشت و همه را به برادری و محبت و همپذیری فرا خواند.

اشتراک کنندگان در این گردهمایی به همکاری خود با مجاهدین اطیمنان دادند .

۲۰۲۱/۷/۱۰