هرات : کندک دشمن در رباط سنگی مورد حمله قرار گرفت

از ولایت هرات اطلاع رسیده است که دیشب حوالی ساعت ۱۱ بجه ، در منطقۀ چهل دختر ولسوالی رباط سنگی ، کندک عساکر اجیر در جریان عملیات بهاری عمری ، مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته است . در این عملیات به دشمن تلفات وارد شده است اما ازجزئیات آن اطلاع دقیقی دردست […]

از ولایت هرات اطلاع رسیده است که دیشب حوالی ساعت ۱۱ بجه ، در منطقۀ چهل دختر ولسوالی رباط سنگی ، کندک عساکر اجیر در جریان عملیات بهاری عمری ، مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته است .

در این عملیات به دشمن تلفات وارد شده است اما ازجزئیات آن اطلاع دقیقی دردست نیست .
۲۰۱۶/۴/۱۶