هرات : ولسوالی گذره بطور کامل به دست مجاهدین افتاد

از ولایت هرات خبر رسیده است که امروز حوالی ساعت ۴ قبل از عصر، ولسوالی گذره بطور کامل فتح شده است . خبرمی افزاید که تعمیرمرکز ولسوالی، تعمیرقومندانی و تمام تاسیسات ولسوایل بطور کامل فتح شده است و در طی آن مقدار زیادی سلاح، مهمات و وسائط نظامی به دست مجاهدین افتاده است. این درحالی […]

از ولایت هرات خبر رسیده است که امروز حوالی ساعت ۴ قبل از عصر، ولسوالی گذره بطور کامل فتح شده است .

خبرمی افزاید که تعمیرمرکز ولسوالی، تعمیرقومندانی و تمام تاسیسات ولسوایل بطور کامل فتح شده است و در طی آن مقدار زیادی سلاح، مهمات و وسائط نظامی به دست مجاهدین افتاده است.

این درحالی است که امروز ساعت ۴ قبل از عصر، ولسوالی کرخ نیز بطور کامل فتح شده بود ونیروهای دشمن پس از متحمل شدن تلفات پا بفرار گذاشته بودند.

۲۰۲۱/۷/۳۰