هرات : ولسوالی کشک کهنه با تمام ملحقاتش به کنترل مجاهدین در آمد

از ولایت هرات خبر رسیده است که امروز شام تعمیرولسوالی کشک کهنه، تعمیرقومندانی، مدیریت استخبارات و تمام پوسته های دشمن در این ولسوالی مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین قرار گرفته است . در این عملیات که فقط ده دقیقه دوام کرد، نیروهای دشمن از ساحه پا بفرار گذاشتند و تعمیرولسوالی، تعمیرقومندانی، مدیریت استخبارات و ۱۶ پوستۀ […]

از ولایت هرات خبر رسیده است که امروز شام تعمیرولسوالی کشک کهنه، تعمیرقومندانی، مدیریت استخبارات و تمام پوسته های دشمن در این ولسوالی مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین قرار گرفته است .

در این عملیات که فقط ده دقیقه دوام کرد، نیروهای دشمن از ساحه پا بفرار گذاشتند و تعمیرولسوالی، تعمیرقومندانی، مدیریت استخبارات و ۱۶ پوستۀ امنیتی بطور کامل فتح گردید و همچنین ملیشه های اربکی از ۲۰ قریه پا بفرار گذاشتند.

از نیروهای دشمن مقداری سلاح و مهمات به دست مجاهدین افتاده است.

در این درگیری به مجاهدین بحمدالله زیانی نرسیده است.

جزئیات بیشتر متعاقبا بنشرخواهد رسید ان شاء الله

۲۰۲۱/۷/۷