هرات : ولسوالی کرخ با تمام ملحقاتش به کنترل مجاهدین در آمد

از ولایت هرات خبر رسیده است که دیشب با نصرت الله متعال، تعمیر ولسوالی کرخ، تعمیرقومندانی، مدیریت استخبارات و تمام تاسیسات این ولسوالی به کنترل مجاهدین در آمده است و نیروهای دشمن از ساحه فرار کرده اند. از نیروهای دشمن مقدار زیادی سلاح، مهمات و تجهیزات به دست مجاهدین افتاده است. جزئیات بیشتر متعاقبا بنشرخواهد […]

از ولایت هرات خبر رسیده است که دیشب با نصرت الله متعال، تعمیر ولسوالی کرخ، تعمیرقومندانی، مدیریت استخبارات و تمام تاسیسات این ولسوالی به کنترل مجاهدین در آمده است و نیروهای دشمن از ساحه فرار کرده اند.

از نیروهای دشمن مقدار زیادی سلاح، مهمات و تجهیزات به دست مجاهدین افتاده است.

جزئیات بیشتر متعاقبا بنشرخواهد رسید ان شاءالله

۲۰۲۱/۷/۹