هرات : ولسوالی چشت بطور کامل به کنترل مجاهدین درآمد

از ولایت هرات خبر رسیده است که امروز عصر مرکز ولسوالی چشت، تعمیرقومندانی و مدیریت استخبارات این ولسوالی به کنترل مجاهدین امارت اسلامی در آمده است . در ولسوالی و قومندانی تعدادی از نیروهای دشمن به مجاهدین پیوسته اند. از دشمن مقداری وسایط، سلاح و مهمات به دست مجاهدین افتاده است. جزئیات بیشتر متعاقبا بنشرخواهد […]

از ولایت هرات خبر رسیده است که امروز عصر مرکز ولسوالی چشت، تعمیرقومندانی و مدیریت استخبارات این ولسوالی به کنترل مجاهدین امارت اسلامی در آمده است .

در ولسوالی و قومندانی تعدادی از نیروهای دشمن به مجاهدین پیوسته اند.

از دشمن مقداری وسایط، سلاح و مهمات به دست مجاهدین افتاده است.

جزئیات بیشتر متعاقبا بنشرخواهد رسید ان شاء الله

۲۰۲۱/۷/۵