هرات : ولسوالی پشتون زرغون هم به کنترل مجاهدین در آمد

از ولایت هرات خبر رسدیه است که امروز بعد از ظهر، مرکز ولسوالی پشتون زرغون، تعمیرقومندانی امنیه، مدیریت استخبارات و تمام ملحقات این ولسوالی به کنترل کامل مجاهدین امارت اسلامی در آمده است . از نیروهای دشمن مقدار زیادی وسایط، سلاح و مهمات به دست مجاهدین افتاده است. جزئیات بیشتر از این عملیات متعاقبا بنشرخواهد […]

از ولایت هرات خبر رسدیه است که امروز بعد از ظهر، مرکز ولسوالی پشتون زرغون، تعمیرقومندانی امنیه، مدیریت استخبارات و تمام ملحقات این ولسوالی به کنترل کامل مجاهدین امارت اسلامی در آمده است .

از نیروهای دشمن مقدار زیادی وسایط، سلاح و مهمات به دست مجاهدین افتاده است.

جزئیات بیشتر از این عملیات متعاقبا بنشرخواهد رسید ان شاء الله

این در حالی است که امروز بعد ازظهر ولسولی کهسان و قبل از آن ولسوالی شیندند نیز به کنترل مجاهدین در آمده بود .

۲۰۲۱/۷/۸