هرات : ولسوالی غوریان با تمام ملحقاتش به کنترل مجاهدین در آمد، تمام عساکر به مجاهدین تسلیم شدند

از ولایت هرات خبر رسیده است که امشب حوالی نمازخفتن، با پیوستن عساکر دشمن، ولسوالی غوریان به کنترل مجاهدین در آمده است . تعداد زیادی وسائط، سلاح و مهمات به دست مجاهدین افتاده است. جزئیات بیشتر متعاقبا بنشر خواهد رسید ان شاء الله این در حالی است که امروز عصر حوالی چشت نیز به دست […]

از ولایت هرات خبر رسیده است که امشب حوالی نمازخفتن، با پیوستن عساکر دشمن، ولسوالی غوریان به کنترل مجاهدین در آمده است .

تعداد زیادی وسائط، سلاح و مهمات به دست مجاهدین افتاده است.

جزئیات بیشتر متعاقبا بنشر خواهد رسید ان شاء الله

این در حالی است که امروز عصر حوالی چشت نیز به دست مجاهدین افتاده است.

۲۰۲۱/۷/۵