هرات : ولسوالی ادرسکن با تمام ملحقاتش به دست مجاهدین افتاد

از ولایت هرات خبر رسیده است که امروز عصر، مرکز ولسوالی ادرسکن، تعمیرقومندانی، مدیریت استخبارات و تمام پوسته های دشمن بطور کامل به کنترل مجاهدین در آمده است . نیروهای دشمن از ساحه فرار کرده اند و مقدار زیادی سلاح و مهمات از آنان به دست مجاهدین افتاده است. ۲۰۲۱/۷/۸

از ولایت هرات خبر رسیده است که امروز عصر، مرکز ولسوالی ادرسکن، تعمیرقومندانی، مدیریت استخبارات و تمام پوسته های دشمن بطور کامل به کنترل مجاهدین در آمده است .

نیروهای دشمن از ساحه فرار کرده اند و مقدار زیادی سلاح و مهمات از آنان به دست مجاهدین افتاده است.

۲۰۲۱/۷/۸