هرات : نیروهای دشمن ۴ فرد ملکی را در شیندند شهید کردند

از ولایت هرات خبر رسیده است که در طول ۳ روز گذشته در مربوطات ولسوالی شیندند، ۴ فرد ملکی توسط نیروهای اجیر بشهادت رسیده اند. خبرمی افزاید که اجیران در منطقۀ میان قریه های کالسک و اسعدآباد، یک فرد ملکی ( عبدالکریم ولد دادمحمد باشندۀ قریه مهاجرین را بطور قصدی بشهادت رسانده اند. همچنین حاجی […]

از ولایت هرات خبر رسیده است که در طول ۳ روز گذشته در مربوطات ولسوالی شیندند، ۴ فرد ملکی توسط نیروهای اجیر بشهادت رسیده اند.

خبرمی افزاید که اجیران در منطقۀ میان قریه های کالسک و اسعدآباد، یک فرد ملکی ( عبدالکریم ولد دادمحمد باشندۀ قریه مهاجرین را بطور قصدی بشهادت رسانده اند.

همچنین حاجی امیرجان ولد حاجی ابراهیم باشندۀ قریه حواجه نوح در اثر اصابت سلاح سنگین اجیران بشهادت رسیده است.

فرد سوم خیرالدین ولد عبدالرشید باشندۀ خواجه نوح نیز از سوی اجیران بشهادت رسیده است .

همچنین اجیران یک دکان دار را به نام شاه ولی ولد گل احمد باشندۀ قریه لنگر را بشدت زخمی کرده بودند که پس از آن در شفاخانه بشهادت رسید.انالله وانا الیه راجعون

۶/۵/۲۰۲۱