هرات : نیروهای دشمن دو فرد ملکی را در پشتون زرغون شهید و زخمی کردند

از ولایت هرات خبر رسیده است که شب گذشته در مرکز ولسوالی پشتون زرغون، نیروهای وحشی دشمن یک فرد ملکی را به فیر گلوله جابجا بشهادت رسانده و یک تن دیگر را زخمی کرده اند.انالله واناالیه راجعون 2021/5/6  

از ولایت هرات خبر رسیده است که شب گذشته در مرکز ولسوالی پشتون زرغون، نیروهای وحشی دشمن یک فرد ملکی را به فیر گلوله جابجا بشهادت رسانده و یک تن دیگر را زخمی کرده اند.انالله واناالیه راجعون

2021/5/6