هرات : نیروهای اجیر یک زن را در شیندند شهید کردند

از ولایت هرات اطلاع رسیده است که بعد از ظهر روز گذشته در منطقۀ شوزکمپنی در مربوطات ولسوالی شیندند، عساکر وحشی دشمن خانه های مردم ملکی را توسط دهشکه هدف قرار داده اند که در اثر آن یک زن مورد اصابت قرار گرفته و جابجا بشهادت رسیده است . انالله واناالیه راجعون ۲۰۲۰/۱۰/۲۰

از ولایت هرات اطلاع رسیده است که بعد از ظهر روز گذشته در منطقۀ شوزکمپنی در مربوطات ولسوالی شیندند، عساکر وحشی دشمن خانه های مردم ملکی را توسط دهشکه هدف قرار داده اند که در اثر آن یک زن مورد اصابت قرار گرفته و جابجا بشهادت رسیده است . انالله واناالیه راجعون
۲۰۲۰/۱۰/۲۰