هرات : منطقۀ وسیعی در گذره از وجود دشمن تصفیه گردید

از ولایت هرات خبر رسیده است که مرکز ولسوالی گذره و مربوطات آن مورد حملۀ مسلحانۀ گستردۀ مجاهدین قرار گرفته است . در این عملیات تا امروز صبح، منطقۀ سیوشان که یک مرکز مهم ملیشه های اربکی نیز بود، و چند قریه دیگر، دو قرارگاه و 6 پوسته بطور کامل فتح گردیده است . از […]

از ولایت هرات خبر رسیده است که مرکز ولسوالی گذره و مربوطات آن مورد حملۀ مسلحانۀ گستردۀ مجاهدین قرار گرفته است .

در این عملیات تا امروز صبح، منطقۀ سیوشان که یک مرکز مهم ملیشه های اربکی نیز بود، و چند قریه دیگر، دو قرارگاه و 6 پوسته بطور کامل فتح گردیده است .

از نیروهای دشمن 6 عراده تانک، یک پایه اگاهز،  2 پایه دهشکه و مقداری مهمات به دست مجاهدین افتاده است.

همچنین امروز حوالی ساعت 4 قبل از عصر، مرکز ولسوالی گذره بهمراه تعمیرقومندانی، مدیریت استخبارات و تمام ملحقات آن به طور کامل فتح گردید و سلاح و مهمات زیادی به دست مجاهدین افتاد.

در تمام این درگیری ها 2 تن از مجاهدین بشهادت رسیده و 3 تن دیگر زخمی شده اند.

جزئیات بیشتر متعاقبا بنشرخواهد رسید ان شاء الله

2021/7/30