هرات : منطقۀ وسیعی در گذره از وجود دشمن تصفیه گردید

از ولایت هرات خبر رسیده است که مرکز ولسوالی گذره و مربوطات آن مورد حملۀ مسلحانۀ گستردۀ مجاهدین قرار گرفته است . در این عملیات تا امروز صبح، منطقۀ سیوشان که یک مرکز مهم ملیشه های اربکی نیز بود، و چند قریه دیگر، دو قرارگاه و ۶ پوسته بطور کامل فتح گردیده است . از […]

از ولایت هرات خبر رسیده است که مرکز ولسوالی گذره و مربوطات آن مورد حملۀ مسلحانۀ گستردۀ مجاهدین قرار گرفته است .

در این عملیات تا امروز صبح، منطقۀ سیوشان که یک مرکز مهم ملیشه های اربکی نیز بود، و چند قریه دیگر، دو قرارگاه و ۶ پوسته بطور کامل فتح گردیده است .

از نیروهای دشمن ۶ عراده تانک، یک پایه اگاهز،  ۲ پایه دهشکه و مقداری مهمات به دست مجاهدین افتاده است.

همچنین امروز حوالی ساعت ۴ قبل از عصر، مرکز ولسوالی گذره بهمراه تعمیرقومندانی، مدیریت استخبارات و تمام ملحقات آن به طور کامل فتح گردید و سلاح و مهمات زیادی به دست مجاهدین افتاد.

در تمام این درگیری ها ۲ تن از مجاهدین بشهادت رسیده و ۳ تن دیگر زخمی شده اند.

جزئیات بیشتر متعاقبا بنشرخواهد رسید ان شاء الله

۲۰۲۱/۷/۳۰