هرات : ملیشه های وحشی اربکی یک فرد ملکی را در شیندند کشتند

از ولایت هرات اطلاع رسیده است که بعد از ظهر روز گذشته در بازار ولسوالی شیندند، یک نارنجک منفجر نشده بر یک فرد  ملکی منفجر گردیده بود که در اثر آن فرد ملکی زخمی گردیده و به شفاخانه منتقل شده بود. ملیشه های اربکی پس از این واقعه به شفاخانه هجوم برده و فرد ملکی […]

از ولایت هرات اطلاع رسیده است که بعد از ظهر روز گذشته در بازار ولسوالی شیندند، یک نارنجک منفجر نشده بر یک فرد  ملکی منفجر گردیده بود که در اثر آن فرد ملکی زخمی گردیده و به شفاخانه منتقل شده بود.

ملیشه های اربکی پس از این واقعه به شفاخانه هجوم برده و فرد ملکی مذکور را در شفاخانه با قساوت و وحشت بشهادت رسانده اند.

طبق معلومات به دست آمده، نارنجک مذکور را نیز ملیشه های اربکی برای مجاهدین کار گذاری کرده بودند که بر فرد ملکی مظلوم انفجار کرده بود.
۱۲/۱۱/۲۰۲۰