هرات : مقداری شراب در غوریان کشف و حریق گردید

از ولایت هرات خبر رسیده است که امروز صبح بر مبنای معلومات دقیق استخباراتی، در مربوطات ولسوالی غوریان، 3 دبه شراب کشف گردید. مجاهدین شراب ها را در محضر عام به آتش کشیده و از بین برده اند. 2021/7/25

از ولایت هرات خبر رسیده است که امروز صبح بر مبنای معلومات دقیق استخباراتی، در مربوطات ولسوالی غوریان، 3 دبه شراب کشف گردید.

مجاهدین شراب ها را در محضر عام به آتش کشیده و از بین برده اند.

2021/7/25