هرات : مرکز ولسوالی شیندند، شاروالی و ملحقات آن به دست مجاهدین افتاد

از ولایت هرات خبر رسیده است که امروز ظهر مرکز ولسوالی شیندند، تعمیرشاروالی، ساختمان فولادک و تمام شهر بطور کامل به کنترل مجاهدین در آمده است و نیروهای دشمن از ساحه فرار کرده اند. از نیروهای دشمن مقدار زیادی سلاح و تجهیزات به دست مجاهدین افتاده است. اکنون نیروهای دشمن در منطقۀ گردنه و قلعه […]

از ولایت هرات خبر رسیده است که امروز ظهر مرکز ولسوالی شیندند، تعمیرشاروالی، ساختمان فولادک و تمام شهر بطور کامل به کنترل مجاهدین در آمده است و نیروهای دشمن از ساحه فرار کرده اند.

از نیروهای دشمن مقدار زیادی سلاح و تجهیزات به دست مجاهدین افتاده است.

اکنون نیروهای دشمن در منطقۀ گردنه و قلعه دختر در تحت محاصرۀ شدید مجاهدین قرار دارند.

جزئیات بیشتر متعاقبا بنشرخواهد رسید ان شاء الله

قابل یاد آوری است که تعمیرقومندانی امنیۀ این ولسوالی دیروز فتح گردیده بود و در آن نیز مقدار زیادی سلاح و مهمات به دست مجاهدین افتاده بود.

۲۰۲۱/۷/۸