هرات : مرکز دشمن در ادرسکن هدف هاوان قرار گرفت

از ولایت هرات خبر رسیده است که بعد از ظهر روز گذشته حوالی ساعت ۴ و نیم بجه، یک مرکز مهم  دشمن اجیر مشهور به کمپنی در مربوطت ولسوالی ادرسکن هدف هاوان مجاهدین قرار گرفته است . در این عملیات ۵ مرمی هاوان به داخل مرکز دشمن اصابت کرده است که البته از تلفات وارده […]

از ولایت هرات خبر رسیده است که بعد از ظهر روز گذشته حوالی ساعت ۴ و نیم بجه، یک مرکز مهم  دشمن اجیر مشهور به کمپنی در مربوطت ولسوالی ادرسکن هدف هاوان مجاهدین قرار گرفته است .

در این عملیات ۵ مرمی هاوان به داخل مرکز دشمن اصابت کرده است که البته از تلفات وارده به اجیران تا کنون اطلاع دقیقی در دست نیست.
۶/۱۱/۲۰۲۰