هرات : مجاهدین وارد ولسوالی زنده جان شدند

از ولایت هرات خبر رسیده است که دیشب حوالی ساعت ۹ بجه، مجاهدین وارد بازار ولسوالی زنده جان شده و بازار را بطور کامل به کنترل خود در آورده اند. اکنون تعمیرولسوالی و تعمیرقومندانی در تحت محاصرۀ شدید مجاهدین قرار دارد. ۲۰۲۱/۷/۷

از ولایت هرات خبر رسیده است که دیشب حوالی ساعت ۹ بجه، مجاهدین وارد بازار ولسوالی زنده جان شده و بازار را بطور کامل به کنترل خود در آورده اند.

اکنون تعمیرولسوالی و تعمیرقومندانی در تحت محاصرۀ شدید مجاهدین قرار دارد.

۲۰۲۱/۷/۷