هرات : قومندان امنیۀ پشتون زرغون با ۴ تن از افرادش زنده دستگیر گردید

از ولایت هرات خبر رسیده است که دیشب حوالی ساعت ۲ بجه، در منطقۀ کشمیرآباد  ولسوالی پشتون زرغون، نیروهای دشمن مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین قرار گرفته اند. خبرمی افزاید، عساکر مذکور بسوی دشت فرار کرده و اکنون در صدد فرار بسوی شهرهرات بودند که مورد حملۀ مجاهدین قرار گرفتند. در این درگیری که تا صبح […]

از ولایت هرات خبر رسیده است که دیشب حوالی ساعت ۲ بجه، در منطقۀ کشمیرآباد  ولسوالی پشتون زرغون، نیروهای دشمن مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین قرار گرفته اند.

خبرمی افزاید، عساکر مذکور بسوی دشت فرار کرده و اکنون در صدد فرار بسوی شهرهرات بودند که مورد حملۀ مجاهدین قرار گرفتند.

در این درگیری که تا صبح ساعت ۵ بجه دوام کرد، در طی آن قومندان امنیۀ پشتون زرغون و ۴ تن از افرادش زنده دستگیر شدند.

از نیروهای دشمن ۲ عراده تانک، ۲ پایه دهشکه، یک میل G3، ۲۵ میل کلاشنکوف، ۱۰ میل چهلتیر، ۲ قبضه راکت، یک پایه بمب افگن، یک پایه هاوان وسط، ۲ پایه مخابره آی کام، ۳۲ مرمی نارنجک انداز، ۱۵۳ فیرمرمی راکت و ۲ هزار مرمی مختلف النوع دیگر به دست مجاهدین افتاده است.

۲۰۲۱/۷/۱۰