هرات : قرارگاه دشمن در شیندند مورد حملۀ موشکی قرار گرفته است

از ولایت هرات اطلاع رسیده است که عصر روز گذشته قرارگاه دشمن مشهور به کمپنی شوز در مربوطات ولسوالی شیندند هدف حملۀ موشکی مجاهدین قرار گرفته است . در این حمله به دشمن تلفات وارد گردیده است اما از جزئیات آن اطلاع دقیقی در دست نیست. ۵/۱۱/۲۰۲۰

از ولایت هرات اطلاع رسیده است که عصر روز گذشته قرارگاه دشمن مشهور به کمپنی شوز در مربوطات ولسوالی شیندند هدف حملۀ موشکی مجاهدین قرار گرفته است .

در این حمله به دشمن تلفات وارد گردیده است اما از جزئیات آن اطلاع دقیقی در دست نیست.
۵/۱۱/۲۰۲۰