هرات : عساکر اجیر در شیندند مورد حمله قرار گرفتند

از ولایت هرات اطلاع رسیده است که عصر روز گذشته حوالی ساعت ۶ و نیم ، نزدیک بازار عزیز آباد در ولسوالی شیندند، گزمۀ پیادۀ دشمن اجیر مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته است . در این عملیات به دشمن تلفات وارد شده است اما ازجزئیات آن اطلاع دقیقی دردست نیست . ۲۰۱۶/۴/۱۴ […]

از ولایت هرات اطلاع رسیده است که عصر روز گذشته حوالی ساعت ۶ و نیم ، نزدیک بازار عزیز آباد در ولسوالی شیندند، گزمۀ پیادۀ دشمن اجیر مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته است .

در این عملیات به دشمن تلفات وارد شده است اما ازجزئیات آن اطلاع دقیقی دردست نیست .

۲۰۱۶/۴/۱۴