هرات : عساکر اجیر از ۹ پوستۀ شان در کرخ پا بفرار گذاشتند

از ولایت هرات خبر رسیده است که دیشب در منطقۀ بندسبزک ولسوالی کرخ، پوسته های دشمن اجیر مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته است . در این عملیات که بمدت ۱۰ دقیقه دوام کرد، در طی آن اجیران از ۸ پوستۀ شان پا بفرارگذاشتند. با فرار دشمن، ساحات وسیعی به کنترل کامل مجاهدین […]

از ولایت هرات خبر رسیده است که دیشب در منطقۀ بندسبزک ولسوالی کرخ، پوسته های دشمن اجیر مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته است .

در این عملیات که بمدت ۱۰ دقیقه دوام کرد، در طی آن اجیران از ۸ پوستۀ شان پا بفرارگذاشتند.

با فرار دشمن، ساحات وسیعی به کنترل کامل مجاهدین در آمده است .

از نیروهای دشمن یک عراده تانک، ۳ عراده آمبولانس، یک عراده موترکاماز و مقداری مهمات به دست مجاهدین افتاده است.

همچنین در قریه معلومی این ولسوالی، اجیران از پوستۀ ارباب لطیف اربکی نیز پا بفرار گذاشته اند.

۲۰۲۱/۷/۷