هرات : دو تن عسکر در رباط سنگی کشته و زخمی شدند

از ولایت هرات خبر رسیده است که امروز صبح ساعت 10 بجه، کمیساری دشمن در بازار تورغوندی ولسوالی رباط سنگی هدف انفجار ماین قرار گرفته است. در این انفجار یک تن عسکر جابجا کشته شده و یک تن دیگر زخمی گردیده است و تعمیر کمیساری نیز تخریب شده است . 2021/4/28

از ولایت هرات خبر رسیده است که امروز صبح ساعت 10 بجه، کمیساری دشمن در بازار تورغوندی ولسوالی رباط سنگی هدف انفجار ماین قرار گرفته است.

در این انفجار یک تن عسکر جابجا کشته شده و یک تن دیگر زخمی گردیده است و تعمیر کمیساری نیز تخریب شده است .

2021/4/28