هرات : دو تن افسر اجیر در شیندند زنده دستگیر گردیدند

از ولایت هرات خبر رسیده است که بعد از ظهر روز گذشته ساعت ۲ و نیم بجه، در منطقۀ مغلان ولسوالی شیندند، یک تن افسر اردی اجیر باشندۀ قریه مغلان، از سوی مجاهدین زنده دستگیر گردیده است . نامبرده در اکادمی نظامی مارشال فهیم در کابل استاد بود که بر مبنای معلومات دقیق استخباراتی از […]

از ولایت هرات خبر رسیده است که بعد از ظهر روز گذشته ساعت ۲ و نیم بجه، در منطقۀ مغلان ولسوالی شیندند، یک تن افسر اردی اجیر باشندۀ قریه مغلان، از سوی مجاهدین زنده دستگیر گردیده است .

نامبرده در اکادمی نظامی مارشال فهیم در کابل استاد بود که بر مبنای معلومات دقیق استخباراتی از سوی مجاهدین بهمراه یک قبضه تفنگچه و اسناد از سوی مجاهدین دستگیر گردیده است.

در همین حال روز گذشته ساعت ۱۱ بجه، در منطقۀ چلوسک یک افسر دیگر دشمن ( محمد ) که اکنون در کابل در حال تعلیم بود، بهمراه اسناد و مدارک زنده دستگیر گردیده است .

قضیه افراد مذکور به محکمۀ شرعی امارت اسلامی سپرده شده است .

 

۲۰۲۱/۳/۳