هرات : دو تن اربکی در شیندند کشته شدند

از ولایت هرات خبر رسیده است که امروز حوالی ساعت ۳ و نیم بجه، در منطقۀ کوچۀ آسیای ولسوالی شیندند، ۲ تن ملیشه شریر اربکی در طی حملۀ چریکی مجاهدین جابجا کشته شده اند. مجاهدین پس از این عملیات بسلامت به مراکز شان بازگشته اند. ۲۰۲۱/۶/۹

از ولایت هرات خبر رسیده است که امروز حوالی ساعت ۳ و نیم بجه، در منطقۀ کوچۀ آسیای ولسوالی شیندند، ۲ تن ملیشه شریر اربکی در طی حملۀ چریکی مجاهدین جابجا کشته شده اند.

مجاهدین پس از این عملیات بسلامت به مراکز شان بازگشته اند.

۲۰۲۱/۶/۹