هرات : در ولسوالی اوبه یک تن کارمند رژیم اجیر زند دستگیر گردید

از ولایت هرات اطلاع رسیده است که روز گذشته در مربوطات ولسوالی اوبه، یک تن کارمند رژیم اجیر ( عبدالحی ولد عبدالمنان ) از سوی ادارۀ استخبارات امارت اسلامی زنده دستگیر گردیده است. قضیه نامبرده به محکمۀ شرعی امارت اسلامی سپرده شده است. 2020/11/22

از ولایت هرات اطلاع رسیده است که روز گذشته در مربوطات ولسوالی اوبه، یک تن کارمند رژیم اجیر ( عبدالحی ولد عبدالمنان ) از سوی ادارۀ استخبارات امارت اسلامی زنده دستگیر گردیده است.

قضیه نامبرده به محکمۀ شرعی امارت اسلامی سپرده شده است.
2020/11/22